GrowSteak - Solutions for Growth

GrowSteak - Solutions for Growth

Hanoi, HCMC, Danang, Singapore

Visit website

Platinum Agency Partner

Interested in working with this agency?

Visit their website to get in touch about how they can help you take your marketing or sales strategy to the next level.

Contact agency

About GrowSteak - Solutions for Growth

GrowSteak một trong 2 Platinum Partner duy nhất tại APAC của HubSpot. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giúp các công ty tăng trưởng, bao gồm tư vấn chiến lược, lập kế hoạch, đào tạo và huấn luyện, triển khai các chiến dịch marketing & sales. Việc đứng vững trong thị trường đang ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta thường nghe từ các nhà quản lý bán hàng và Marketing rằng họ đang cố gắng: - Tạo và thực hiện chiến lược để đạt mục tiêu bán hàng và Marketing. - Có được khách hàng chất lượng. - Tạo ra nội dung chất lượng thu hút và tiếp cận được khách hàng tiềm năng. - Chuyển đổi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. - Giữ chân được khách hàng và khiến họ truyền bá cho chính dịch vụ của mình. - Sử dụng công nghệ Marketing và bán hàng như HubSpot sao cho hiệu quả. Nhiệm vụ của GrowSteak là tận dụng kiến thức và công nghệ hàng đầu thế giới để giúp doanh nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng bằng cách giải quyết được các vấn đề nêu trên một cách hiệu quả.

Got something to say?

It's time to leave your review for GrowSteak - Solutions for Growth

Oops something went wrong. Please clear your cache and try again.

Why do I need to sign in to LinkedIn?

By signing in to LinkedIn before leaving a new review, we are able to authenticate you as a real human ready to leave a helpful and relevant review.

By submitting your review, you confirm that (1) you have read and agree to the Review Guidelines and Directory Terms of Use, and (2) your review is in compliance with those terms.

Leave a review

50

1000

Please wait.. Loading Spinner

Review submitted. Thank you.

Great Services from enthusiastic people

We were supported by Growsteak during the Onboarding Quarter following the Training & Coaching Package. Much thanks for all the guidance and advises from the CS team with timely & professional manners!

Tuan Thanh Loi, solamedia

September 27, 2018

Há»— trợ nhiệt tình

Cảm Æ¡n GrowSteak luôn há»— trợ cho MISA rất nhiệt tình, trả lá»�i má»�i thắc mắc vá há»— trợ trong thá»�i gian nhanh nhất

Chang Lee, EDUMA

September 27, 2018

Great growth solution provider company in Vietnam

Growsteak is the best company in Vietnam that provide full-stack growth solutions for the company (SMB & Big corp). The service is also the best!

Dung Tran, MOG Vietnam

June 05, 2018