Huxley Nice Agency

Huxley Nice Agency

Bratislava

Visit website

Visit their website to get in touch about how they can help you take your marketing or sales strategy to the next level.

Contact agency

About Huxley Nice Agency

V Huxley Nice Agency sme veľmi hrdí, že sme sa stali prvým slovenským partnerom HubSpotu. Služby, ktoré tvoria inbound marketing sme poskytovali už niekoľko rokov, no až v spolupráci s HubSpotom sme našli ten strategický a komplexný pohľad s aplikáciami, ktoré umožnia množstvo marketingových a obchodných aktivít automatizovať. Inbound je metóda, pri ktorej sa do povedomia potenciálnych zákazníkov dostávate nenúteným spôsobom. Vytvárate kvalitný obsah, ktorým ľudom pomáhate pri ich rozhodovaní. Sofistikovanými metódami zbierate a vyhodnocujete informácie o potenciálnych zákazníkoch a spoznávate ich nákupné správanie. Postupne sa stávate uznávaným odborníkom vo Vašom obore a keď Vaši potencionálni zákazníci dospejú do fázy nákupneho rozhodovania, radi vás nájdu sami. Ponúkané služby a workshopy: - Biznis Analýza - Webdizajn a UX - Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) - Vytváranie obsahu - Online kampane (PPC) - Email marketing - Automatizácia marketingu

Got something to say?

It's time to leave your review for Huxley Nice Agency

Oops something went wrong. Please clear your cache try again.

Why do I need to sign in to LinkedIn?

By signing in to LinkedIn before leaving a new review, we are able to authenticate you as a real human ready to leave a helpful and relevant review.

By submitting your review, you confirm that (1) you have read and agree to the Review Guidelines and Directory Terms of Use, and (2) your review is in compliance with those terms.

Leave a review

50

1000

Please do not close this window.
Your review may take a minute or more to post.
Loading Spinner

Review submitted. Thank you.